Kurslar ve Sertifikasyon

PM² Methodoloji Kursları

AB Komisyonu'nun PM² metodolojisine dayalı etkin proje yönetimi

PM² Metodoloji hakkında

PM², AB Komisyonu tarafından AB Kurumlarının özel ihtiyaçlarına, kültürüne ve kısıtlarına uyacak şekilde geliştirilmiş özel bir Proje Yönetim Metodolojisidir. Amacı, bir projenin tüm yaşam döngüsünün etkili yönetimini kolaylaştırmak ve proje yönetimi sürecinin ve proje sonuçlarının kalitesini artırmaktır. Küresel olarak kabul edilmiş çok çeşitli proje yönetimlerinin en iyi uygulamalarına ait unsurları ve AB Komisyonu’nun birçok projedeki operasyonel deneyimini bir araya getirir. PM², her tür proje için uygun, basit ve uygulaması kolay bir metodolojidir.

AB Komisyonu, AB Kurumlarında yürütülen veya AB programları tarafından finanse edilen projelere odaklanarak, herkesin projelerinin yönetiminde kullanması amacı ile açık kaynak haline getirdi ve ücretsiz bir lisans ile PM² yayınladı. Bu nedenle, PM² Metodolojisinin çalışma bilgisi, bu tür projelere katılan herkes için temel esas haline gelmektedir.

Üç kurs veriş seçeceği

Open courses in Turkish

Kurum içi Eğitim ve Sertifikasyon

Çevrimiçi Eğitim ve Sertifikasyon

PM² BASIC

4 Oturum 16 Saatlik Online Eğitim & Sertifikasyon

Bu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, genel PM² Metodolojisi kavramlarının temel anlayışını sağlamak için tasarlanmıştır. Katılımcılardan, esas olarak PM² Metodolojisinde neyin ve ne zaman yapıldığı; ikincil olarak kim ve nasıl konusularında anlayış kazanmalarını amaçlar

Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarının önemine vakıf olacaksınız, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili olacak ve PM² Yaşam Döngüsü ve Eserlerine (Artefaktlarına) aşina olacak ve Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında bilgi sahibi olacaksınız ve Basic Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.
 • Genel Proje Yönetim Bilgisini edinmek isteyenler.
 • Proje Yönetimine yeni başlayanlar, bilgi edinmek isteyen kişiler.
 • Proje Ekiplerinde yer alan kişiler.
 • Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
 • Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
 • PM² Alliance Basic sertifikası için hazırlamak isteyenler
 • PM² ESSENTIALS

  4 Oturum 16 Saatlik Online Eğitim & Sertifikasyon

  Bu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisine kapsamlı bir giriş ile birlikte PM²’in tüm temel öğe ve planlarına genel bir bakış sağlar. Temel Proje Yönetimi araçları, teknikleri ve önemli PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.

  Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, bir proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edeceksiniz, projeleri yönetmede (veya katılmada) daha etkili olacak ve PM² Yaşam Döngüsü ve Artefaktlarına aşina olacak ve Süreçler, Yönetim ve Zihniyetler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız ve Essentials Sertifikasyon testine hazırlanacaksınız
 • Proje Yönetim bilgisini artırmak, küçük ve orta büyüklükteki projelerde uygulamak isteyenler
 • Proje Ekiplerinde yer alan kişiler
 • Proje Yönetimini kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri.
 • Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
 • Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
 • PM² Alliance Essentials sertifikası için hazırlamak isteyenler
 • PM² AGILE

  4 Oturum 16 Saatlik Online Eğitim & Sertifikasyon

  Bu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, Agile hakkında daha fazla bilgi edinmek, Agile Uygulamaları ile Proje Yönetim bilgilerini artırmak ve geliştirmek isteyen Agile projelerinde yer alan Proje Ekip Üyeleri veya Proje Yöneticileri için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.

  Bu özel tasarlanmış sanal eğitim, AB tarafından finanse edilen projeler ve AB ile işbirliği yapan şirketlerde çalışmak isteyenler için idealdir. Özgeçmişinizde Agile PM² çalıştayına katılımınızı, Agile PM² uygulamasına ve PM² Metodolojisine aşina olduğunuzu, PM² Metodolojisine başarı ile bağlayabileceğinize ve proje yönetimi mükemmelliğine olan bağlılığınızı gösterir. Bu eğitim sizi Agile PM² sertifikasyon testine hazırlar
 • PM² Essentials ve Proje Yönetim bilgisine Agile uygulama pratiklerini eklemek ve küçük ve orta büyüklüklerdeki projelerde uygulamak isteyenler
 • Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler
 • Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruluş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri
 • Çıktıları tam olarak belirlenemeyen ve değişken ortamlarda çevik bir yaklaşımla etkin sonuçlar çıkartmak isteyen kişiler
 • Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hiberlerle yapılan projeleri tasarlayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
 • PM² Alliance Agile PM² sertifikası için hazırlamak isteyenler
 • PM² ADVANCED

  4 Oturum 16 Saatlik Online Eğitim & Sertifikasyon

  Bu 16 saatlik senkronize ve asenkronize uzaktan ve Kanvas uygulamalı sanal eğitim, PM² Metodolojisinin temel ve ileri seviye kavramlarının, bireysel kavramlar düzeyinde ve de de karşılıklı ilişkiler, bağlantılar ve bağımlılıklar düzeyinde anlaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. PM² şablonları üzerinde bir dizi alıştırma ve digital çalışma odalı çalıştay içerir.

  Bu özel tasarlanmış sanal eğitimi tamamladıktan sonra, proje yönetimi metodolojisi kullanmanın faydalarını takdir edecek, projeleri yönetmede (veya bunlara katılmada) daha etkin olacak ve PM² Yönetişim, Yaşam Döngüsü, Süreçler, Artefaktlar ve Zihniyetlere aşina olacak ve daha uygulamalı olanlara odaklanacaksınız. PM² Metodolojisinde neyin, ne zaman, kimim, nasıl ve hangi nedelerle yaptığına tam boyutları ve bütün yönleri ile hakim olacak ve PM² Advanced sertifikasyon testine hazırlanacaksınız.
 • PM² Essentials, Agile PM² ve genel Proje Yönetim bilgisine ileri proje yönetim tekniklerini, PM² Proje Yönetiminin tüm uygulama pratiklerini öğrenmek ve her büyüklükteki projelerde uygulamak isteyenler
 • Proje Ekiplerinde yer alan ve Agile yaklaşımı uygulayan kişiler
 • Proje Yönetimini Agile bir yaklaşımla kurum, kuruş, şirket kültürüne entegre etmek isteyen orta ve üst kademe yöneticileri
 • Devlet, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında AB fonları ve hibelerle yapılan projeleri tasarlayanlar, onaylayanlar, uygulamaya koyanlar ve yönetenler.
 • Proje Yönetimini kariyer olarak belirleyenler.
 • PM² Alliance Advanced sertifikası için hazırlamak isteyenler
 • This seminar is ideal for those who work on EU funded projects and companies who are collaborating with the EC. Having in your CV the acknowledgement of attending a PM² workshop showcases your familiarity with the PM² methodology and your commitment to project management excellence. 

  Course’s Benefits & Outcomes: 

  • Get exclusive information and resources on the PM² Methodology 
  • Improve the success rate of your project proposals 
  • Improve the quality of your project planning and reporting 
  • Increase your organisation’s competitiveness 
  • Receive tangible and actionable advice on your projects
  • Network and exchange experience with peers and possible partners from across EU
  • National Contact Points for H2020
  • Project Managers
  • Projects Administrators
  • Account Managers
  • Co-ordinators and Controllers
  • Managers
  • Development Managers
  • Directors of Research
  • Directors
  • Risk Managers
  • Heads of Units
  • Auditors
  • Grants Financial Accountants
  • Directors of Financial Services
  • Chief Financial Officers & Chief Internal Auditors
  • Internal Auditors
  • External Auditors working for the Public Administration
  • Researchers & Professors
  • Consultants advising Beneficiaries
  • Consultants and Accountants working for the public sector
  • Policy Advisors
  • From:
  • International and European Institutions & Organisations
  • European Agencies
  • European and National Associations
  • Public Authorities and Inspectorates
  • Public Health Services and Hospitals
  • Certifying Authorities
  • Executive Agencies
  • Public and Private Beneficiaries of EU Funds
  • Managing Authorities
  • Coordinating Bodies
  • National and Regional Public Authorities
  • City Councils, Regional and Local Governments
  • Regional Development Agencies
  • National and Regional Ministries
  • National and Regional Subordinate Bodies
  • National and Regional Courts of Auditors
  • Research & Technology Centres
  • Public and Private Research Institutes
  • Higher Education Institutions & Universities
  • Private Companies of all Sectors
  • Clusters and Innovation Centres
  • Private Companies
  • Associations, Foundations, Non for Profit and NGOs
  • Consulting Companies
  • Business Development Agencies

  Bize ulaşın

  Our courses have been attended by

  Visit all of European Academy's Courses (in English)

  Are you traveling to the course from outside the european union?

  Start your enrollment process today by applying for an Invitation Letter for your Visa Application

  Share this page